Stručni skupovi / 22. studenoga 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima, nastavnicima pripravnicima talijanskoga jezika i njihovim mentorima iz osnovnih i srednjih škola Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja:Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin

Broj polaznika: 150

Rok prijave: obvezna prijava do 13. prosinca 2013. na www.ettaedu.eu 

Predavači: Lorena Lazarić, prof.,  Diana Sošić, prof. mentor, Iva Đorđević, prof.,  Koraljka Tomaš, prof.

Ciljevi:

  • ·razmotriti uloge pojedinih članova povjerenstva za stažiranje pripravnika te razvijati vlastite kompetencije potrebne za kvalitetnu podršku pripravniku
  • ·utvrditi dobrobiti i vlastitu odgovornost za razvoj odnosa mentor – pripravnik
  • ·steći uvid u organizaciju i provedbu stručnog ispita i vođenje dnevnika stažiranja
  • ·raspraviti elemente kvalitetne pripreme za praktični rad (misaona, pisana i praktična razina pripreme)
  • ·analizirati elemente vrednovanja i indikatore uspješnosti praktičnoga rada
  • ·upoznati kriterije vrednovanja pisanoga rada na stručnom ispitu s metodičkog stajališta
  • ·upoznati strukturu i sadržaj stručno-metodičkog eseja i najčešćih pogrješaka u pisanju
  • ·steći predodžbu o načinu provedbe i vrednovanja praktičnog i usmenog dijela stručnoga ispita
  • ·osnažiti kompetencije za rad u nastavi (primjer dobre prakse i učestale pogreške)
  • ·moći postavljati pitanja vezana uz stručni ispit.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje stručnoga skupa i upitnika za samovrednovanje

Napomena: U slučaju spriječenosti prijavljeni pristupnici dužni su se pravovremeno odjaviti.

Voditeljica:

Iva Đorđević, prof.
Mob. 0916628292
E-pošta: iva.dordevic@azoo.hr