Stručni skupovi / 10. srpnja 2018.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen socijalnim pedagozima zaposlenima u osnovnim i srednjim školama te u učeničkim domovima i njihovim mentorima

Mjesto održavanja: OŠ Matije Gupca,  Zagreb

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni stručni skup

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 10. studenoga 2018. godine na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. Ljiljana Klinger, Tihana Šimunić, prof., Ana Ivančan, prof., Marija Globan, mag. paed. soc.,  Alma Rovis Brandić

Ciljevi: sudionici će definirati uloge i temeljne poslove stručnih suradnika socijalnih pedagoga, analizirati iskustva iz odgojno obrazovne prakse, izdvojiti učinkovite strategije koje su u funkciji razvoja profesionalnih kompetencija, razmijeniti znanja koja unaprjeđuju profesionalno djelovanje, planirati i vrednovati primjenu socijalnopedagoškog rada u školi

Metode i oblici rada: metode: predavanje, radionica, rasprava; oblici: frontalni, individualni, grupni.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.
telefon: 01/2785131