Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima pripravnicima iz područja Filozofije, Logike i Etike

Mjesto održavanja: Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, Zagreb

Broj polaznika: 15

Rok prijave: obvezna prijava do 25. kolovoza 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Raul Raunić, Terezija Pavić-Penzer, prof., Željka Winkler, prof. savjetnik

Ciljevi: sudionici će se upoznati s bitnim odrednicama stažiranja i polaganja stručnog ispita, obvezama u ostvarivanju pripravničkog staža, steći znanja i sposobnosti potrebne za polaganje stručnog ispita

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice; individualni, u paru, u skupini, frontalni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje voditelja programa

Napomena: /

Voditelj:

Željka Winkler, prof. savjetnik, vanjska suradnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
telefon: 098/351-834