Stručni skupovi / 14. prosinca 2017.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen socijalnim pedagozima pripravnicima i njihovim mentorima  u Bjelovarsko-bilogorskoj, Brodsko-posavskoj, Karlovačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Međimurskoj županija, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj, Varaždinskoj, Zagrebačkoj, Virovitičko-podravskoj, Vukovarsko-srijemskoj županiji i Gradu Zagrebu

Mjesto održavanja: Zagreb, OŠ Matije Gupca, Davorina Bazjanca 2

Broj polaznika: 25

Rok prijave: obvezna prijava do 31. prosinca 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Valentina Kranželić, Alma Rovis Brandić, Ljiljana Klinger, Petra Babić

Ciljevi: Pripravnici i mentori će analizirati svoje uloge i zadatke tijekom pripravničkog staža i raspraviti o prijedlozima za njihovo unapređivanje. Sudionici će steći znanja o elementima kvalitetne pripreme za polaganje stručnoga ispita te se upoznati s prikazima rezultata  sociometrijskog ispitivanja kroz matricu i sociogram.

Metode i oblici rada: metode: predavanje, radionica, rasprava: oblici: frontalni, individualni i grupni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelje programa

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.
telefon: 01/2785131