Stručni skupovi / 14. prosinca 2017.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima pripravnicima iz područja Filozofije, Logike i Etike

Mjesto održavanja: Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, 10 090 Zagreb

Broj polaznika: 15

Rok prijave: obvezna prijava do 25. siječnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Katarina Stupalo, prof. mentor, dr. sc. Raul Raunić

Ciljevi: sudionici će se upoznati s bitnim odrednicama stažiranja i polaganja stručnog ispita, obvezama u ostvarivanju pripravničkog staža, steći znanja i sposobnosti potrebne za polaganje stručnog ispita

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice; individualni, u paru, u skupini, frontalni

Vrednovanje: obrazac voditelja programa za vrednovanje

Napomena: /

Voditelj:

Katarina Stupalo, prof. mentor, vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje
telefon: 098/868 201