Stručni skupovi / 14. prosinca 2017.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima kemije – pripravnicima i njihovim mentorima iz Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije te Grada Zagreba

Mjesto održavanja: OŠ Petra Zrinskog, Krajiška 9, Zagreb

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 4. siječnja 2018. godine na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek, izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš, mr. Olgica  Martinis i Marijana Toljan, prof.

Ciljevi: sudionici će raspravljati o potrebnim znanjima i vještinama za samostalno vođenje nastavnog procesa  te učinkovito oblikovanje nastave kemije – komentirati će nastavne strategije u nastavi prirodoslovlja, učinkovito planiranje nastave i upravljanje nastavnim vremenom,

• sudionici će biti upoznati s oblicima cjeloživotnog učenja i stručnog usavršavanja

• sudionicima će biti dane smjernice za uspješno funkcioniranje učitelja/nastavnika kemije u školskom sustavu s pedagoškog i pravnog aspekta

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse; frontalni, individualni, grupni, rad u paru

Vrednovanje: obrazac voditelja programa za vrednovanje

Napomena: Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.

Voditeljica:

mr. Olgica Martinis, viša savjetnica za kemiju
telefon: 01/2785-062