Stručni skupovi / 6. studenoga 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima pripravnicima razredne nastave Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Sućidar, Perivoj Ane Roje 1, 21000 Split

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 15. siječnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. Ines Blažević, viša savjetnica, Marina Fistanić, dipl. učiteljica i Sanja Domić Bauk, dipl. učiteljica

Ciljevi: sudionici će razvijati metodičko-didaktičke i pedagoško-psihološke kompetencije za samostalan odgojno-obrazovni rad, upoznati mogućnosti metodičke realizacije sata razrednika  te mogućnosti realizacije suradničkih odnosa s roditeljima.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice i tematske rasprave

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: –

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu
mr. sc. Ines Blažević
telefon: 021/340 992