Stručni skupovi / 7. srpnja 2017.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen pripravnicima za razrednu nastavu s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije

Mjesto održavanja: OŠ Antuna Mihanovića Osijek, Gundulićeva 5

Broj polaznika: 120

Rok prijave: obvezna on-line prijava do 23.11. 2017. na adresu http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: doc. dr. sc. Lidija Bakota, Mr. art. Jelena Kovačević, doc., Željko Gregorović, prof., Ivana Biljan, prof., Snježana Lustig, mag.prim.educ., Jasna Slivac, prof., Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.,

Ciljevi: pripravnici će

  • steći uvid u organizaciju i provedbu stručnih ispita,
  • steći predodžbu o načinu vrednovanja pisanog, praktičnog i usmenog dijela stručnog ispita i
  • upoznati suvremene pristupe nastavnim sadržajima hrvatskoga jezika, likovne kulture i matematike.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, frontalni i skupni

Vrednovanje: upitnik o stručnom skupu i upitnik za samovrednovanje sudionika

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu:
Snježana Lustig, mag.prim.educ.
Telefon: 031 284 918