Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen odgojiteljima predškolske djece s područja Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Split, Dječji vrtić „Marjan“, Put sv. Mande 11

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 22. travnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Tončica Kalilić, prof., Nada Pelaić, prof., Ankica Gavranić, prof., Ivanka Budimir, odgojitelj savjetnik

Ciljevi: sudionici će

  • razumjeti očekivanja članova povjerenstva u postupku pripreme za polaganje stručnog ispita
  • razumjeti očekivanja članova povjerenstva u postupku planiranja i realizacije praktičnog dijela stručnog ispita
  • usvojiti osnovne tehnike praćenja, dokumentiranja i vrednovanja neposrednog odgojno-obrazovnog rada
  • razumjeti procese učenja djece i odraslih u vrtiću
  • usvojiti tehnike povezivanja stečenih teoretskih znanja sa situacijama za učenje koje proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi
  • razviti osjećaj samopouzdanja osvještavanjem vlastitih znanja i umijeća

Metode i oblici rada: frontalni i grupni (predavanja, debata, radionice, rad u malim skupinama)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa stručnog skupa (AZOO)

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Tončica Kalilić, prof.
telefon: 021/340996