Stručni skupovi / 22. travnja 2017.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima predškolske djece s područja Zadarske i Šibensko-kninske županije

Mjesto održavanja: Zadar, Dječji vrtić „Sunce“, Veslačka 1

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 6. lipnja 2017.  na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Tončica Kalilić, dipl. defektolog, doc. dr. sc. Diana Nenadić Bilan, Natalija Žorž Brusić, odgojitelj savjetnik, Renata Stipanov, odgojitelj mentor

Ciljevi: sudionici će

  • razumjeti očekivanja članova povjerenstva u postupku pripreme za polaganje stručnog ispita
  • razumjeti očekivanja članova povjerenstva u postupku planiranja i realizacije praktičnog dijela stručnog ispita
  • usvojiti osnovne tehnike praćenja, dokumentiranja i vrednovanja neposrednog odgojno-obrazovnog rada
  • razumjeti procese učenja djece i odraslih u vrtiću
  • usvojiti tehnike povezivanja stečenih teoretskih znanja sa situacijama za učenje koje proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi
  • razviti osjećaj samopouzdanja osvještavanjem vlastitih znanja i umijeća

Metode i oblici rada: predavanja, debata, radionice, rad u malim skupinama; frontalni i grupni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj Tončica Kalilić, dipl. defektolog
telefon: 021/340996
e-pošta: toncica.kalilic@azoo.hr