Stručni skupovi / 15. prosinca 2016.

Stručno metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: stručni suradnici psiholozi i nastavnici psihologije – pripravnici u osnovnim i srednjim školama i njihovi mentori Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske Karlovačke županije, Zadarske, Šibensko – kninske, Splitske i Dubrovačko- neretvanske županije

Mjesto održavanja: AZOO, Rijeka

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna je prijava sudionika do 10. veljače 2017.  na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Svjetlana Kolić Vehovec Kolic, Nada Kegalj, prof., Sonja Crnić, prof., Vilma Bednar, prof.

Ciljevi:

  • Objasniti pojedine faze stažiranja i dijelove stručnog ispita
  • Izdvojiti pojedina područja rada psihologa i planirati aktivnosti
  • Prepoznati potrebe dionika i funkcionalno usmjeravati djelovanje u školskom sustavu
  • Integrirati zakonsku regulativu u osmišljavanju aktivnosti rada psihologa
  • Primijeniti teoretska znanja radi unaprjeđivanja struke
  • Oblikovati i strukturirati istraživački rad, radionicu, predavanja, projekt, sa potrebnim elementima
  • Voditi psihološku dokumentaciju i pohranjivati uratke o stručnom usavršavanju

Metode i oblici rada: predavanja uz prezentacije, radionice, rasprava, frontalni i individualni

Vrednovanje: Obrazac za evaluaciju

Napomena:

Voditeljica:

Viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije
Vilma Bednar, prof.
Telefon: 051 / 317 691