Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: pripravnici (učitelji i nastavnici hrvatskog jezika) Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije

Mjesto održavanja: OŠ „Kozala“, Ante Starčevića 21, Rijeka

Broj polaznika: 30

Rok prijave: do 12. travnja 2014.; obvezatna prijava na www.ettaedu.hr

Predavači: Linda Grubišić Belina, prof., i Vilma Lukanović, prof.

Ciljevi: Pripravnici će:

  • upoznati tijek polaganja i specifičnosti pojedinoga dijela stručnoga ispita (pisani dio, ogledni sat, usmeni dio)
  • steći znanja u vezi s pisanjem stručno-metodičkoga eseja
  • samostalno vrednovati stručno-metodičke eseje
  • samostalno sastaviti pisanu pripremu za nastavni sat s posebnim osvrtom na oblikovanje ishoda učenja na kognitivnom i afektivnom području

Oblici rada: čelni, individualni, rad u paru i rad u skupini

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje stručnoga skupa i samovrednovanje

Napomena:

Voditelj:

Linda Grubišić Belina
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317 694