Stručni skupovi / 12. prosinca 2016.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima pripravnicima i njihovim mentorima

Mjesto održavanja: OŠ Kajzerica, Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 13. siječnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Ivan Markić, Katarina Posavec, Biljana Manin, Violeta Vragotuk, Senka Soldat

Ciljevi: Sudionici skupa će se upoznati s područjima rada stručno-razvojne službe u školi, sa sastavnicama polaganja stručnog ispita stručnog suradnika pedagoga, povisiti razinu svojih kompetencija u planiranju, programiranju i izradi godišnjeg plana i programa rada pedagoga, akcijskog istraživanja te planiranja i izvođenja pedagoških radionica.

Metode i oblici rada: predavanja, demonstracije, radionice, rad u paru, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: skup je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima i njihovim mentorima

Voditelj:

Senka Soldat, prof. viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
01/2785 021