Stručni skupovi / 12. prosinca 2016.

Stručno metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: sadržaji skupa pripremljeni su za učitelje razredne nastave-pripravnike i njihove učitelje mentore s područja Zagrebačke županije i Karlovačke županije.

Mjesto održavanja: OŠ Frana Galovića, Školski prilaz 7, 10 020 Zagreb – Dugave

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://ettaedu.azoo.hr/ najkasnije do 8. siječnja 2017. godine.

Predavači prema redoslijedu izlaganja: Blaženka Jurić Mrša, ravnateljica OŠ Frana Galovića, Jasmina Hamer, viša savjetnica AZOO, Ana Vukušić Mahin, prof.

Mihaela Pleše–učitelj mentor, Ines Polanšćak učitelj– mentor, Sanja Minarik, učitelj– mentor,

Željka Tomašec učitelj– mentor.

Ciljevi: Sadržaji predavanja i radionica osmišljeni su s ciljem što bolje i detaljnije pripreme učitelja-pripravnika za polaganje pisanog i usmenog dijela stručnog ispita kao i učvršćivanje znanja za samostalno izvođenje nastavnog sata pred povjerenstvom.

Predavanja sadrže teme iz organizacije rada škole, propisa u školstvu,  zatim razrađene smjernice čitavog postupka polaganja stručnog ispita kroz etape, uključujući pisani dio, izvođenje nastavnog sata  i usmeni dio kao i najčešće jezične pogreške u pisanju vezanog teksta u skladu s normama hrvatskoga standardnoga jezika.

Radionice sadrže upute za pisanje priprave, utvrđivanje metodičkog instrumentarija i pojmova s ciljem osmišljavanje sata predmeta Likovna kultura, Tjelesna i zdravstvena kultura, Glazbena kultura te primjenu lutke kao odgojno-obrazovnog nastavnog sredstva.

Napomena: Sudionici trebaju donijeti opremu za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice po predmetima, pitanja.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditeljica:

Jasmina Hamer, mag. prim. educ.,
viša savjetnica ,
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01 2785 068