Stručni skupovi / 12. prosinca 2016.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Stručni skup je namijenjen pripravnicima (učiteljima razredne nastave) Koprivničko-križevačke, Međimurske, Varaždinske županije i njihovim mentorima.

Mjesto održavanja: Osnovna škole Matije Gupca, Davorina Bazjanca 2, 10000 Zagreb,

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava od 3. siječnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Ivona Nakić-Vojnović, mag. rehab. educ, dr. sc. Vesna Budinski, mr. sc. Ljiljana Klinger, mentori i savjetnici

Ciljevi: sudionici će se upoznati s tijekom polaganja stručnoga ispita, moći će objasniti područja rada i poslove učitelja razredne nastave te osvijestiti značaj kvalitetne suradnje s roditeljima, uočiti će strukturu i sadržaj pisanoga rada, upoznati tijek usmenoga dijela ispita, osvijestiti potrebu realizacije kompetencijskoga pristupa u nastavi hrvatskoga jezika, učvrstiti znanja potrebna za samostalno sastavljanje pisane priprave za nastavni sat s posebnim osvrtom na oblikovanje i međupredmetnu korelaciju.

Metode i oblici rada: Predavanja, interaktivna predavanja, individualni rad, rad u skupinama, radionice.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelje programa,

Voditeljica:

Viša savjetnica za razrednu nastavu Ivona Nakić-Vojnović
Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38
10000 Zagreb
Telefon: 01/2785-065