Stručni skupovi / 7. listopada 2016.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen pripravnicima za razrednu nastavu s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije

Mjesto održavanja: OŠ Antuna Mihanovića Osijek, Gundulićeva 5

Broj polaznika: 100

Rok prijave: Obvezna on-line prijava do 27.11. 2015. na adresu http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: doc. dr. sc. Lidija Bakota,  Ivana Biljan, prof., Snježana Lustig, mag. prim. educ. Jasna Sivac, prof., Mirta Ćosić, dipl. učiteljica, Mirela Skelac, univ. spec. act. soc., učiteljice OŠ A. Mihanovića Osijek

Ciljevi: pripravnici će

  • osnažiti kompetencije za rad u nastavi,
  • steći uvid u organizaciju i provedbu stručnih ispita te
  • steći predodžbu o načinu vrednovanja pisanog, praktičnog i usmenog dijela stručnog ispita
  • upoznati pitanja i zadatke koji bi trebali pokrenuti učenikove misaone operacije višega reda, razvijati kritičko mišljenje i poticati ga na različite aktivnosti i stvaralačko izražavanje

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, ogledni sati; frontalni i skupni

Vrednovanje: Upitnik o stručnom skupu i upitnik za samovrednovanje sudionika

Voditelji:

Viša savjetnica za razrednu nastavu:
Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.
Telefon: 031 284 916
Viša savjetnica za razrednu nastavu
Snježana Lustig, mag. prim. educ.
Telefon: 031 284 918