Stručni skupovi / 15. prosinca 2016.

Stručno-metodička priprema odgojitelja pripravnika za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima pripravnicima u predškolskim ustanovama Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Osijek, Vijenac I. Meštrovića 7, Osijek

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna online prijava do 6. siječnja 2017. na internetsku adresu http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: izvan. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, odgojitelji savjetnici: Katica Ilić, Bruneta Kovač, Marica Teofilović, odgojitelji mentori: Valerija Brkić, Blaženka Crvenković, Ankica Jelić, Željka Plavšić, Snežana Rak, Suzana Zidar te Luja Zamečnik, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • razumjeti očekivanja članova povjerenstva u postupku planiranja i realizacije praktičnog dijela stručnog ispita
  • usvojiti osnovne tehnike praćenja, dokumentiranja i vrednovanja neposrednog odgojno-obrazovnog rada
  • razumjeti procese učenja djece i odraslih u dječjem vrtiću
  • usvojiti tehnike povezivanja stečenih teoretskih znanja sa situacijama za učenje koje proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi
  • razviti osjećaj samopouzdanja osvještavanjem vlastitih znanja i umijeća.

Metode rada: predavanja, grupni rad, rad po skupinama

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Napomena: iz higijenskih razloga moli se ponijeti papuče za preobuvanje radi ulaska u sobe dnevnog boravka

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Luja Zamečnik, prof.
Telefon: 031 284 911