Stručni skupovi / 31. svibnja 2016.

Stručno-metodička priprema mentora studentima nastavničkih smjerova kemije u vježbaonicama za kemiju

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen mentorima studenata nastavničkih smjerova kemije u osnovnim i srednjim školama-vježbaonicama za kemiju Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije te Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Mjesto održavanja: PMF, Kemijski odsjek, Horvatovac 102a, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 30.kolovoza 2016. godine na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek, prof. dr. sc. Vicko Pavičić, doc. dr. sc. Nenad Judaš, mr. Olgica Martinis, Marijana Toljan, prof.

Ciljevi skupa:

  • Sudionici/mentori će raspraviti o programu rada mentora sa studentima te zadaćama mentora tijekom hospitacija studenata
  • Sudionici/mentori će raspraviti o načinu pripremanja mentora za dolazak i hospitiranje studenata završnih godina nastavničkih smjerova kemije
  • Sudionici/mentori će razvijati vještine učenja i poučavanja s naglaskom na potrebu vođenja bilježaka tijekom rada sa studentima s ciljem izrade i primjene edukacijskih materijala za mentore tijekom hospitacija studenata

Metode i oblici rada:

  • metode rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse
  • oblici rada: individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena:

  • sadržajna: mentori studenata prijavljeni na skup trebaju donijeti sobom materijale koje su koristili pri dosadašnjem radu sa studentima.
  • organizacijska: Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.

Voditeljica skupa:
Marijana Toljan, prof.:
viša savjetnica za biologiju i kemiju
telefon: 01 2785 02301 2785 023
e-pošta: marijana.toljan@azoo.hr