Stručni skupovi / 14. prosinca 2016.

Stručni suradnik pedagog nositelj razvojno pedagoške djelatnosti

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručnim suradnicima srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije

Mjesto održavanja: Split, Prirodoslovno tehnička škola Split

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 14. ožujka 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Đurđica Kaurloto Martinić, viša savjetnica, mentori i savjetnici

Ciljevi: sudionici će

  • razviti temeljne osobne, profesionalne i socijalne kompetencije
  • razviti strategije pružanja podrške nastavnicima,
  • naučiti kako izraditi program rada stručnog suradnika u skladu sa zahtjevima kurikularnog planiranja,
  • osvijestiti važnost prihvaćanja promjena, stručnog usavršavanja s ciljem profesionalizacije rada.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, grupni rad, rad u paru

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditeljica: 

viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge Đurđica Kaurloto Martinić, prof.,
telefon: 021/340 989