Stručni skupovi / 10. srpnja 2018.

Stručni skup za voditelje ŽSV-a učitelja i nastavnika kemije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima ŽSV-a učitelja i nastavnika kemije u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba (voditeljica M. Bastić ŽSV-Zagreb, zapad i voditelj/ica ŽSV-Zagreb, istok), Zagrebačke, Sisačko-moslavačke te Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: PMF, Kemijski odsjek, Horvatovac 102a, Zagreb

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 7. rujna 2018. godine na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek, izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš, mr. Olgica Martinis, viša savjetnica za kemiju

Ciljevi skupa:

  • Sudionici/voditelji ŽSV-a će dopuniti i/ili ponovno opisati temeljne sastavnice obrazaca pri ciljno procesnom planiranju nastave kemije za školsku godinu 2018/2019.
  • Sudionici će analizirati nove pristupe obradi nastavnih sadržaja prema preporukama metodičara nastave kemije (primjeri razrade ishoda poučavanja sukladno konceptualnom pristupu obrade kemijskih  sadržaja)
  • Sudionici/mentori će raspraviti o prijedlozima za poboljšanje rada županijskih stručnih vijeća te aktualnostima iz struke i metodike nastave kemije

Metode i oblici rada:

  • metode rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse
  • oblici rada: individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena:

  • organizacijska: Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.

Voditeljica skupa:

mr. Olgica Martinis:, viša savjetnica za kemiju
telefon: 01 2785 062,