Stručni skupovi / 14. prosinca 2015.

Stručni skup za voditelje ŽSV-a kemije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima ŽSV kemije Primorsko-goranske, Karlovačke, Ličko-senjske i Istarske županije

Mjesto održavanja: OŠ Vežica, Kvaternikova 49, Rijeka

Broj polaznika: 10

Rok prijave: obvezna prijava do 24. prosinca 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Borjanka Smojver, dipl. ing., članovi SRS za kurikulum kemije

Ciljevi:

Voditelji će:

  • izvijestiti o radu stručnih vijeća u protekloj godini, te zajednički osmisliti teme stručnih   skupova  ŽSV-a u narednom periodu,
  • raspraviti o novostima koje donosi Cjelovita kurikularna reforma te o promjenama koje ona donosi u radu učitelja i nastavnika,
  • na primjeru dijelova radnog materijala predmetnog kurikuluma Kemije, utvrdit će sličnosti i razlike prema dosadašnjim nastavnim programima te raspraviti o mogućim potrebnim korekcijama ili pojašnjenjima.

Metode i oblici rada: razgovor, rad u malim skupinama, radionica

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica:

Borjanka Smojver, dipl. ing., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317 696