Stručni skupovi / 11. srpnja 2018.

Stručni skup za voditelje ŽSV-a biologije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima ŽSV-a za biologiju

Mjesto održavanja: AZOO, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Broj polaznika: 23

Rok prijave: obvezna prijava do 7. rujna 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Helena Valečić, prof., doc. dr. sc. Irena Labak, nasl. doc. dr. sc. Žaklin Lukša,

Marina Ništ, prof., Lydia Lugar, prof.

Ciljevi: sudionici stručnog skupa će:

– upoznati se s novostima u procesu provođenja kurikularne reforme,

– opisati povezanost različitih kognitivnih vještina u procesu učenja,

– ukazati na integraciju učenja, poučavanja i vrednovanja,

– prepoznati svrhu razvoja kompetencije Učiti kako učiti,

– predložiti neke metode, postupke i tehnike vrednovanja i samovrednovanja,

– prepoznati važnost povratne informacije o napredovanju u planiranju budućeg

učenja i poučavanja,

– razlikovati tri osnovna pristupa vrednovanju učeničkih postignuća i napredovanja,

– razumjeti karakteristike kvalitetnog vrednovanja učeničkih postignuća i

napredovanja,

– moći procijeniti razine postignuća učenika u odnosu na kriterije vrednovanja

usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda,

– prepoznati i u svojoj nastavnoj praksi moći bolje osvijestiti nužnost, važnost i

vrijednost prikazanih modela izvješćivanja o postignućima i napredovanju učenika i

– planirati rad ŽSV-a za 2018./19. školsku godinu.

Metode i oblici rada: interaktivno predavanje, rasprava, radionica; frontalni rad, grupni rad

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje stručnog skupa

Voditeljice:

Viša savjetnica za prirodu i biologiju
Lydia Lugar, prof.
tel.: 01/2785 020
Viša savjetnica za prirodu i biologiju
Marina Ništ, prof.,
tel.: 031/284 917