Stručni skupovi / 10. srpnja 2018.

Stručni skup za voditelje ŽSV-a biologije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima ŽSV-a

Mjesto održavanja: AZOO, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Broj polaznika: 23

Rok prijave: obvezna prijava do 7. rujna 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Helena Valečić, prof., doc. dr. sc. Irena Labak, nasl. doc. dr. sc. Žaklin Lukša, Marina Ništ, prof., Lydia Lugar, prof.

Ciljevi:

 • upoznati novosti u procesu provođenja kurikularne reforme
 • opisati povezanost različitih kognitivnih vještina u procesu učenja
 • ukazati na integraciju učenja, poučavanja i vrednovanja
 • prepoznati svrhu razvoja kompetencije Učiti kako učiti
 • predložiti neke metode, postupke i tehnike vrednovanja i samovrednovanja
 • prepoznati važnost povratne informacije o napredovanju u planiranju budućeg učenja i poučavanja
 • razlikovati tri osnovna pristupa vrednovanju učeničkih postignuća i napredovanja
 • razumjeti karakteristike kvalitetnog vrednovanja učeničkih postignuća i napredovanja
 • moći procijeniti razine postignuća učenika u odnosu na kriterije vrednovanja usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda
 • prepoznati i u svojoj nastavnoj praksi moći bolje osvijestiti nužnost, važnost i vrijednost prikazanih modela izvješćivanja o postignućima i napredovanju učenika
 • planiranje rada ŽSV-a za 2018./19. školsku godinu

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rasprava, radionice; frontalni rad, grupni rad

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje stručnog skupa

Voditeljice: Lydia Lugar, prof., viša savjetnica za prirodu i biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
tel.: 01/2785 020
Marina Ništ, prof., viša savjetnica za prirodu i biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
tel.: 031/284 917