Stručni skupovi / 25. siječnja 2017.

Stručni skup za voditelje mž-vijeća Programa GLOBE

Razina i vrsta stručnog skupa: državna

Namjena: skup je namijenjen voditeljima mž-vijeća Programa GLOBE i predstavnicima škola domaćina međužupanijskih smotri.

Mjesto održavanja: OŠ Dubovac, Karlovac

Broj polaznika: 15

Rok prijave: obvezna prijava do 30. siječnja 2017.na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Diana Garašić i Borjanka Smojver, dipl. ing.

Ciljevi: sudionici će

  • raspraviti o modelu organizacije međužupanijske smotre te o kriterijima vrednovanja rada škola u Programu GLOBE u protekloj godini,
  • predstaviti primjere i specifičnosti koje su izazvale nedoumice u načinu dosadašnjeg vrednovanja te dogovoriti jedinstveni pristup u sličnim, budućim situacijama,
  • dogovoriti sadržaj rada međužupanijskih stručnih vijeća te raspraviti o mogućnostima sudjelovanja u aktualnim međunarodnim kampanjama Programa GLOBE.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica:

Borjanka Smojver, viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
051/317 696