Stručni skupovi / 1. lipnja 2016.

Stručni skup za učitelje i nastavnike talijanskog materinskog jezika i društvene grupe predmeta

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski / Jednodnevni

Interregionale  / Di una giornata

Namjena: skup je namijenjen  učiteljima i nastavnicima jezično-humanističkih predmeta za potrebe talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije.

Il programma è mirato agli  insegnanti  delle materie linguistico-umanistiche della minoranza nazionale italiana della Regione Istriana e Litoraneo-montana. 

Mjesto održavanja: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka

Università degli studi di Fiume, Facoltà di Filosofia di Fiume, Fiume

Broj polaznika: 20 polaznika / 20 partecipanti 

Rok prijave: obvezna prijava do 20. lipnja 2016. na  http://ettaedu.azoo.hr/;

notifica obbligatoria entro il 20 giugno 2016 su  http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Gianna Mazzieri Sanković, prof.dr.sc., Corinna Gherbaz, prof.dr.sc.

Fabio Polidori, prof.dr.sc.,  Fabio Romanini, prof.dr.sc.

Ciljevi:

  • osvješćivanje potrebe razvoja osobnog pristupa u poučavanju, odnosno učenju / presa consapevolezza della necessità di sviluppo di un approccio personale all’insegnamento, rispettivamente all’apprendimento
  • primjenjivanje novostečenih znanja i prilagodba školskog kurikuluma / essere in grado di applicare le conoscenze e nozioni acquisite ed adeguare le stesse al curricolo scolastico

Metode i oblici rada: interdisciplinarne / multidisciplinare

predavanje / relazione plenaria

radionice / laboratori

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa AZOO-a

Modulo di valutazione AZOO

Napomena: Organizacija stručnog skupa je u suradnji AZOO-a i Talijanske Unije. / Il seminario viene organizzato congiuntamente dall’AZOO e da Unione Italiana.

Troškove stručnog skupa u cijelosti osigurava Talijanska Unija. / Le spese del seminario   vengono sostenute interamente da Unione Italiana.

Voditelj:

Viša savjetnica za talijanski materinski jezik
Maria Bradanović, prof.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon / telefono: 052/813 538052/813 538