Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Stručni skup za učitelje i nastavnike svih predmeta

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski stručni skup u deset supervizijskih susreta (40 sati)

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima svih nastavnih predmeta

Mjesto održavanja: Split (prema prijavama i dogovoru sa supervizantima)

Broj polaznika: 12

Rok prijave: obvezna prijava do 20. prosinca 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Srećko Listeš, supervizor

Ciljevi: sudionici će unaprijediti svoje

  • osobne kompetencije (prepoznati i razumjeti svoje osjećaje, misli, ponašanje i potrebe te njihov učinak na druge; samoprocjenom prepoznati svoje jake i slabe strane; unaprijediti upravljanje osobnim resursima; uočiti i promijeniti kontraproduktivno ponašanje; razvijati odgovornost za vlastite postupke i prepoznati svoje i tuđe granice odgovornosti; zastupati sebe poštujući druge)
  • socijalne kompetencije (prepoznati i razumjeti osjećaje, misli, ponašanje i potrebe drugih te im pružati odgovarajuću podršku; unaprijediti svoje komunikacijske vještine; razvijati vještinu davanja i primanja informacija bez prosuđivanja i procjenjivanja osobe; razvijati sposobnost prilagodbe novim okolnostima
  • profesionalne kompetencije (uočiti, razumjeti i uvažavati različite stilove učenja, sposobnosti i potencijale; razumjeti grupnu dinamiku; razvijati vještine upravljanja grupom te praćenja i vrednovanja individualnog i grupnog rada; raščlanjivati postupke i okolnosti te donositi djelotvorne odluke)

Oblici rada: Majeutički razgovor, rad u grupi, igranje uloga, rad u paru, organizacijske raščlambe, rad na slučajevima, sociodrama, psihodrama, kratka predavanja

Vrjednovanje: Pisano (upitnik, skala procjene, esej), verbalno i neverbalno (uporabom kreativnih tehnika, pantomimom, mimikom, gestom, bojom i slično) na kraju svakog supervizijskog susreta, sredinom supervizijskog ciklusa i na kraju rada sa supervizijskom grupom

Voditelj:

Viši savjetnik za hrvatski jezik
dr. sc. Srećko Listeš
telefon: 021/340 995