Stručni skupovi / 13. lipnja 2014.

Stručni skup za učitelje Hrvatskoga jezika Splitsko-dalmatinske županije – OSNOVNE ŠKOLE

Razina i vrsta stručnog skupa: Županijski jednodnevni stručni skup

Namjena: Program je namijenjen učiteljima Hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: OŠ Gripe, Split

Broj polaznika: 40

Rok prijave: 20. kolovoza 2014.

Predavači: Sandra Šupe, prof., i dr. sc. Srećko Listeš

Ciljevi: Učitelji će slušati predavanja, raditi u pedagoškim radionicama i sudjelovati u raspravi o zadanim temama:

  • taksonomija na asertivnom području,
  • ishodi nastave Hrvatskoga jezika za govorenje i pisanje
  • vrjednovanju i ocjenjivanju učeničkih postignuća

Oblici rada: Predavanja, pedagoška radionica, rasprava

Vrjednovanje: Obrazac za vrjednovanje i samovrjednovanje tema i nositelja programa (AZOO)

Napomena:

Voditelj:        

dr. sc. Srećko Listeš, viši savjetnik
Agencija za odgoj i obrazovanja
Podružnica Split, Tolstojeva 32, 21000 Split
Telefon: 021/340995