Stručni skupovi / 20. travnja 2018.

Stručni skup za pripravnike, učitelje i nastavnike u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup namijenjen u pripravnicima, učiteljima i nastavnicima Hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: OŠ Gripe, Split

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 30. kolovoza 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Srećko Listeš, Jelena Tomić, prof., Nataša Kokan, prof.

Ciljevi: sudionici će slušati o zakonskomu okviru u svezi s polaganjem stručnoga ispita, o pisanom radu na stručnomu ispitu i izvedbi nastavnoga sata

Metode i oblici rada: predavanja i rasprava

Vrjednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

dr. sc. Srećko Listeš, viši savjetnik za hrvatski jezik
telefon: 340-995