Stručni skupovi / 22. travnja 2017.

Stručni skup za pripravnike, učitelje i nastavnike Hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska; jednodnevni 

Namjena: stručni skup namijenjen je pripravnicima, učiteljima i nastavnicima Hrvatskoga jezika u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Mjesto održavanja: OŠ Gripe, Split

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 25. kolovoza 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Srećko Listeš, Jelena Tomić, prof., Nataša Kokan, prof.

Ciljevi: sudionici će slušati o zakonskomu okviru u svezi s polaganjem stručnoga ispita, o pisanom radu na stručnomu ispitu i izvedbi nastavnoga sata.

Metode i oblici rada: predavanja i rasprava

Vrjednovanje: Obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

viši savjetnik za hrvatski jezik dr. sc. Srećko Listeš
telefon: 340-995
e-pošta: srecko.listes@azoo.hr