Stručni skupovi / 2. lipnja 2016.

Stručni skup za pripravnike Hrvatskoga jezika Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima Hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: OŠ Gripe, Split

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 25. kolovoza 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Jelena Tomić, prof., dr. sc. Srećko Listeš

Ciljevi: sudionici će slušati o zakonskomu okviru u svezi s polaganjem stručnoga ispita, o pisanom radu na stručnomu ispitu i izvedbi nastavnoga sata

Metode i oblici rada: predavanja i rasprava

Vrjednovanje: Obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

viši savjetnik za hrvatski jezik, dr. sc. Srećko Listeš
telefon: 340-995