Stručni skupovi / 6. listopada 2014.

Stručni skup za predstavnike škola koje provode Eksperimentaln izborni program GOO-a za VIII.r.

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski

Namjena: skup je namijenjen samo predstavnicima škola koje izvode Eksperimentalni izborni program građanskog odgoja i obrazovanja za VIII. razred osnovne škole:

OŠ Višnjevac, Crni put 41, 31 220  Višnjevac – Osijek

OŠ Matije Petra Katančića, Ive Lole Ribara 3, 31 550 Valpovo

OŠ Stjepana Radića Čaglin, Vladimira Nazora 3, 34 350 Čaglin

OŠ Svete Ane u Osijeku, Svete Ane, 31 000 Osijek

Mjesto održavanja: Osijek, Ugostiteljsko-turistička škola Osijek, M.Gupca 61, 31000 Osijek

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 14. listopada 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači i voditelji radionica: Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe, mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe, Nives Vudrić, Hrvataski Crveni križ

Ciljevi; sudionici će

– biti osposobljeni za primjenu Eksperimentalnog izbornog programa građanskog odgoja i obrazovanja za VIII. razred osnovne škole i Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole;

– biti osposobljeni za planiranje koraka u izradi Izvedbenog školskog programa iz Građanskog odgoja i obrazovanja za VIII. razred osnovne škole;

– biti osposobljeni za vođenje pedagoške dokumentacije iz Građanskog odgoja i obrazovanja;

– biti osposobljeni za među-predmetno planiranje, programiranje i izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup i ishode na temelju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (sustavni razvoj ljudsko-pravne, političke, društvene, kulturološke, gospodarske i ekološke dimenzije).

– biti osposobljeni za korištenje interaktivnih, istraživačkih i suradničkih metoda učenja i poučavanja Građanskog odgoja i obrazovanja.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje stručnog skupa

Napomena: Sudionici trebaju donijeti svoj primjerak Eksperimentalnog izbornog programa građanskog odgoja i obrazovanja za VIII. razred osnovne škole i Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe, Agencija za odgoj i obrazovanje, telefon: 01/2785106; e-pošta: nevenka.loncaric-jelacic@azoo.hr

mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe, Agencija za odgoj i obrazovanje, telefon: 01/72785008 e-pošta: tomislav.ogrinsak@azoo.hr