Stručni skupovi / 5. studenoga 2012.

Osposobljavanje pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen pripravnicima tijekom pripravničkog staža glazbenih i plesnih škola u županijama: Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj.

Mjesto održavanja: Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka, Laginjina 1,

Broj polaznika: 20

Rok prijave: 17. prosinca 2012. do 19. siječnja 2013. Obvezna online prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: Alica Hergešić, prof., Dinka Migić Vlatković, mag. iur., Jadranka Milković, prof.

Ciljevi: Pripravnici će:

  • upoznati se sa specifičnostima pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita u glazbenim i plesnim školama
  • osvijestiti ulogu mentora u pripremi za nastavni proces
  • osvijestiti potrebu kvalitetne komunikacije u nastavi
  • osvijestiti ulogu učitelja i nastavnika u obitelji i društvu
  • upoznati se s pravima djece u odgojno-obrazovnim ustanovama
  • upoznati specifičnosti individualne, grupne i skupne nastave u glazbenim i plesnim školama
  • osvijestiti važnost kvalitetne motivacije tijekom cijelog radnog vijeka
  • upoznati se sa razvojem kompetencija i vještina za život kod učenika koji prođu umjetničko obrazovanje.

Oblici rada: predavanja i radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelj

Alica Hergešić, prof., viša savjetnica za umjetničke škole
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb tel. 01 2785 013;