Stručni skupovi / 20. lipnja 2013.

Stručni skup za nastavnike strukovnih škola

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni stručni skup

Namjena: Program je namijenjen nastavnicima Hrvatskoga jezika koji će eksperimentalno ostvarivati novi strukovni kurikulum od šk. god. 2013./2014.

Mjesto održavanja: 26. kolovoza 2013.  –  Priridoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb,  Ulica grada Vukovara 269 (40 sudionika; prva skupina)

27. kolovoza 2013.  – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38 (40 sudionika; druga skupina)

Broj polaznka: 80 (2X40; svaki dan po četrdeset)

Rok prijave: 22. kolovoza 2013.

Predavači: dr. sc. Sanja Fulgosi,  Linda Grubišić-Belina, prof., Božica Jelaković, prof. i dr. sc. Srećko Listeš

Ciljevi: Nastavnici će naučiti o:

  • komunikacijskomu pristupu poučavanja Hrvatskoga jezika,
  • tematskomu pristupu nastavi književnosti,
  • nužnosti primjene integracijskoga načela u nastavi Hrvatskoga jezika,
  • planiranju i pripremanju nastave prema novomu kurikulumu i
  • načinu praćenja, vrednovanja i samovrednovanja tijekom ostvarivanja eksperimentalnoga kurikuluma Hrvatskoga jezika u odabranim strukovnim školama.

Oblici rada: Predavanja, pedagoške radionice i odgovori na pitanja sudionika

Vrjednovanje: Obrazac za vrjednovanje i samovrjednovanje tema i nositelja programa (AZOO)

Voditelji:       

Linda Grubišić-Belina, prof.
Agencija za odgoj i obrazovanje
Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317694

dr. sc. Srećko Listeš, viši savjetnik
Agencija za odgoj i obrazovanja
Podružnica Split
Telefon: 021/340995