Stručni skupovi / 14. prosinca 2015.

Stručni skup Talijanskog jezika i kulture

Razina i vrsta stručnog skupa: Međudržavni / Višednevni

Interstatale / Più giornate 

Namjena: za učitelje i nastavnike talijanskog materinskog jezika i humanističkih predmeta u školama pripadnika talijanske nacionalne manjine

Mjesto održavanja: Sveučilište u Torinu-Italija

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 19. travnja 2016. na  http://ettaedu.azoo.hr/ notifica obbligatoria entro il 19 aprile 2016 su  http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: popis predavača  bit će naknadno objavljen

Metode i oblici rada: frontalni rad – predavanja, radionice. 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa AZOO-a

Modulo di valutazione AZOO

Napomena: Organizacija stručnog skupa je u suradnji AZOO-a i Talijanske Unije. / Il seminario viene organizzato congiuntamente dall’AZOO e da Unione Italiana.

Troškovi stručnog skupa i smještaja sudionika u cijelosti osigurava Talijanska Unija. / Le spese di sistemazione dei partecipanti vengono sostenute interamente da Unione Italiana.

Voditelj:

Maria Bradanović
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon / telefono: 052/813 538