Stručni skupovi / 20. ožujka 2014.

Stručni skup, područje građanskog odgoja i obrazovanja, osnovna edukacija za učitelje miritelje

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima te stručnim suradnicima u osnovnim i srednjim školama koji su završili dva modula edukacije za provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja

Mjesto održavanja: Zagreb, Kuća ljudskih prava; početak u 9.30 sati 29. ožujka 2014.

Broj polaznika: 20

Rok prijave: do 28. ožujka 2014.

Predavači: Dušanka Pribičević Gelb (Mali korak)

Trajanje: 10 radnih sati

Teme:

Osnovne vještine nenasilne komunikacije

Rad na sukobu: razumijevanje, mapiranje, načini rješavanja sukoba

Medijacija: vještine medijacije, dubinski rad na medijaciji, vježbe uloge medijatora, analiza procesa medijacije

Ishodi:

sudionici će:

  • Steći osnovne vještine i znanja u području nenasilne komunikacije
  • Steći privrženost prema korištenju i širenju komunikacijskih vještina koje potiču razumijevanje, uvažavanje, suradnju i prihvaćanje
  • Biti upoznati s temeljnim pojmovima teorije sukoba i medijacije
  • Biti upoznati s načinima i modelima rješavanja sukoba
  • Steći temeljne kompetencije za primjenu medijacije u školama (učitelji miritelji)
  • steći kompetencije za rad na prevenciji nasilja među učenicima

Metode poučavanja i oblici rada: radionice s predavanjemgrupna interakcija, rad u parovima i trojkama, vježbe – kroz simulaciju situacija, demonstracija medijacije

Organizator: Centar za mirovne studije