Stručni skupovi / 14. travnja 2014.

Stručni skup na državnoj razini za odgajatelje, učitelje i nastavnike francuskoga jezika

Područje: Francuski jezik

Razina i vrsta stručnog skupa:državna razina, trodnevni

Namjena: odgajatelji, učitelji i nastavnici francuskoga jezika – državna razina

Mjesto održavanja: Opatija, Hotel Opatija , Vladimira Gortana bb

Broj polaznika: 50 do 60

Broj sati: 30

Rok prijave: do  17. travnja 2014. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: Marie – Jocelyne Kantarci, Alexis Messmer, Darja Damić Bohač, Alice Stepinac pripremit će pedagošku obradu filma

 

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:

  • steći znanja i razviti sposobnosti potrebne za realizaciju ciljeva, vrijednosti i načela kurikula Zdravstvenoga odgoja i obrazovanja za prezentiranje na satu razrednika i u nastavi stranoga jezika  te upoznati se s nastavnim  materijalima koje su izdali MZOS i AZOO
  • učenike za sadržaj i za potrebu uvođenja predmeta Zdravstveni odgoj
  • motivirati učenike da se brinu o svom zdravlju, da nauče kako sačuvati zdravlje za osobno dobro i opću dobrobit društvene zajednice
  • pokazati sudionicima stručnoga skupa sustav  ispravljanja pogrešaka ( karakteristične pogreške kroatofona, uzroci pogrešaka i kako ih ispravljati u razredu  -radionica
  • razviti -sposobnost samostalnoga osmišljavanja aktivnosti i vježbi  koje su vezane uz zacrtane teme

Metode rada: Metode poučavanja: predavanja (interaktivno), rad u radionicama (tri skupine koje se rotiraju), razmjena iskustava i rasprava.

Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

Napomena: Usporedit će se poučavanje i značenje Zdravstvenoga odgoja i obrazovanja u francuskim i hrvatskim školama

Voditelj:

Alice Stepinac, prof. savjetnik, vanjska suradnica AZOO,
01/3632531, mob. 091 597 85 19, e-adresa: