Stručni skupovi / 18. veljače 2014.

Stručni skup iz područja građanskog odgoja i obrazovanja

NOT – Nasilje ostavlja tragove – zvoni za nenasilje! 

MODUL 1: Vrijednosti, sadržaji i teme građanskog odgoja i obrazovanja 

Namjena: Priprema učitelja, nastavnika i stručnih suradnika za uvođenje Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne i srednje škole pod nazivom „Nasilje ostavlja tragove – zvoni za nenasilje!“, 1. Modul

Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel Panorama

Broj polaznika: 22 (11 iz osnovnih i 11 iz srednjih škola) po pozivu

Rok prijave: 24. veljače 2014.na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: Iva Zenzerović Šloser (Centar za mirovne studije), Lovorka Bačić (Centar za mirovne studije), Anja Zadravec (Istraživačko obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo FFZG-a), Dušanka Pribičević Gelb (Mali korak), Marija Bartulović (FFZG)

Trajanje:  22 radna sata

Teme:

  • Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja  (strukturne i funkcionalne dimenzije građanske kompetencije, struktura Kurikuluma, modeli uključivanja GOO-a, načini planiranja i provođenja Kurikuluma, metodika)
  • Društvena, ljudsko pravna i interkulturna dimenzija građanskog odgoja i obrazovanja (sadržaji , vještine i metode rada)
  • Prevencija nasilja kroz građanski odgoj i obrazovanje
  • Planiranje aktivnosti na razini škole i zajednice za provedbu GOO-a

Ishodi:

sudionici će:

  • biti upoznati s Kurikulumom građanskog odgoja i obrazovanja (strukturne i funkcionalne dimenzije građanske kompetencije, struktura Kurikuluma, modeli uključivanja GOO-a, načini planiranja i provođenja Kurikuluma, metodika, temeljne vrijednosti demokratskog i aktivnog građanstva)
  • steći  kompetencije za primjenu Kurikuluma GOO-a strukturirane prema 3 dimenzije:

Društvena dimenzija (nenasilna komunikacija, analiza sukoba, transformacija sukoba, medijacija),

Ljudsko pravna dimenzija (osnovni pojmovi, razvoj  i glavne značajke ljudskih prava, mehanizmi zaštite ljudskih prava, kritička analiza ljudskih prava, suradničke vještine), Interulturna dimenzija GOO-a (osnovni pojmovi identiteta i kulture; polazišta, načela i sadržaji interkulturnog obrazovanja, vještine rada s različitostima i predrasudama)

  • steći kompetencije za rad na prevenciji nasilja kroz provedbu građanskog odgoja i obrazovanja (nenasilna komunikacija, analiza sukoba, transformacija sukoba, medijacija, suradnja u zajednici)
  • steći vještine i znanja planiranja školskih aktivnosti koje povezuju rad na prevenciji nasilja, građanski odgoj i obrazovanje te rad u/sa zajednicom

Skup se održava u organizaciji Centra za mirovne studije.