Stručni skupovi / 16. rujna 2015.

Stručna priprema za poslove stručnog suradnika psihologa i nastavnika psihologije/SKUP SE ODGAĐA

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručni suradnici psiholozi i nastavnici psihologije srednjih škola (obavezno za pripravnike i mentore pripravnika) 

Mjesto održavanja: Prirodoslovna i grafička škola, Vukovarska 58, Rijeka

Broj polaznika: 40 

Rok prijave: obvezna prijava do 17. rujna 2015.g. na www.ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Svjetlana Kolić Vehovec, Sonja Crnić, prof., mentor, Teodora Dubrović, prof., viša savjetnica, dr. sc. Vesna Ivasović, viša savjetnica, dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić,  Jasminka Zagorac, prof., savjetnica, Ana Boban Lipić, prof., savjetnica 

Ciljevi: Sudionici će moći:

  • objasniti područja i poslove psihologa u srednjoj školi
  •  izraditi operativni godišnji plan i program rada psihologa u srednjoj školi
  • raspravljati i odrediti indikatore praćenja u području djelovanja
  • izraditi pripremu za radionicu, nastavni sat prema postavljenim standardima
  • analizirati provedbu pripreme za radionicu/nastavni sat prema elementima praćenja
  • raspravljati o elementima kvalitetne radionice/nastavnog sata te odrediti elemente vrednovanja u nastavi psihologije
  • izraditi stručni rad (istraživanje, evaluaciju programa) prema postavljenim standardima
  • objasniti zadatke i kompetencije pripravnika psihologa potrebne za polaganje stručnog ispita
  • objasniti ulogu i kompetencije mentora
  • razmjenjivati iskustva iz područja rada psihologa u školi

Metode i oblici rada: interaktivno predavanje, radionice, frontalni, skupni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: donijeti operativni plan i program rada i izvješće, pripremu za radionicu/nastavni sat ili nacrt stručnog rada/istraživanja

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike i nastavnike psihologije
Teodora Dubrović, prof.
Telefon: 051 317 691
dr. sc. Vesna Ivasović