Stručni skupovi / 15. prosinca 2016.

Strukturiranje nastave psihologije po taksonomskim razinama

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: nastavnici psihologije Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Karlovačke županije

Mjesto održavanja: AZOO, Rijeka

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna je prijava sudionika do 5.siječnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Ivana Jambrović Čugura, prof., Tatjana Ivošević, dr. sc. Vilma Bednar, prof.

Ciljevi:

  • objasniti funkciju modela pisanih priprema za nastavu psihologije sa različitih aspekata
  • prepoznati nastavničke pristupe na osnovi strukturiranja priprema
  • razlikovati vrste metodičkog oblikovanja nastave
  • integrirati elemente i kriterije procjene znanja učenika
  • analizirati i izdvojiti dobre primjere iz nastavne prakse
  • kreirati nove kvalitetne uratke priprema i testove provjere znanja

Metode i oblici rada: predavanja uz prezentacije, radionice, rasprava, frontalni i individualni

Vrednovanje: Obrazac za evaluaciju

Napomena: Potrebno je sa sobom donijeti obrazac za pripremu nastave i primjer testa za provjeru znanja

Voditeljica:

Viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije
Vilma Bednar, prof.
Telefon: 051 / 317 691