Stručni skupovi / 19. listopada 2015.

Struktura i primjena novih ispitnih kataloga na državnoj maturi iz biologije za šk. g. 2015/2016.

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima biologije u srednjim školama Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije

Mjesto održavanja: Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, HR-51000 Rijeka

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 24. listopada 2015. na ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Nenad Marković, načelnik, Služba općih poslova i odnosa s javnošću, NCVVO, Josip Šabić, prof.,NCVVO, mr. sc. Marijana Bastić, nastavnici biologije, članovi stručne radne skupine, mr. Olgica Martinis, viša savjetnica za kemiju

Ciljevi: sudionici će se putem predavanja i radionica pobliže upoznati s promjenama u strukturi Ispitnoga kataloga iz biologije na državnoj maturi za školsku godinu 2015/2016.

Metode i oblici rada: predavanje, radionice; individualni, grupni, rad u paru

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Organizatori skupa (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje) ne snose troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.

Voditeljica programa u ime Agencije za odgoj i obrazovanje:

mr. Olgica Martinis,
viša savjetnica za kemiju,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb