Stručni skupovi / 10. srpnja 2018.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima pripravnicima i njihovim mentorima na području Grada Zagreba – zapad i Krapinsko-zagorske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Grigora Viteza, Ratarska ulica 5, Zagreb

Broj polaznika: Predavanja: 70 sudionika. Vježbe: 10 – 15 sudionika. Skupni rad: 3 – 5 skupina.

Rok prijave: 8. listopada 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: red. prof. dr. sc. Mirjana Šagud, Jasminka Kokolić-Golubić, prof., odgojitelji i stručni suradnici Dječjih vrtića: Grigora Viteza, Kustošija, Rožica, Zipkica i Izvor, mr. sc. A. Silić

Ciljevi: odgojitelji pripravnici i njihovi mentori će steći uvid u provođenje profesionalnog usavršavanja u okviru procesa stažiranja i pripremanja za polaganje stručnoga ispita na razini pojedine ustanove; usvojiti osnovne tehnike planiranja, praćenja i dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću; bolje razumjeti procese učenja djece i odraslih u vrtiću; steći znanja i sposobnosti potrebnih za polaganje stručnog ispita.

Metode i oblici rada: predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad polaznika.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

 

Napomena:

 

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj

mr. sc. Andreja Silić

telefon: 01/ 2785 054

e-pošta: andreja.silic@azoo.hr