Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita iz predmeta Biologija

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski jednodnevni skup Zadarske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije

Namjena: pripravnicima osnovnih i srednjih škola iz predmeta Biologija

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Sućidar“, Perivoj Ane Roje 1, Split

 Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 26. studenoga 2019.  na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Srećko Listeš, viši savjetnik za hrvatski jezik, izv. prof. dr. sc. Mirko Ruščić, sveučilišni nastavnik metodike, mr. Vlade Dragun, ravnatelj OŠ „Sućidar“, Marija Vučković, prof., učiteljica hrvatskoga jezika, Majana Engelbreht, prof., viša savjetnica za biologiju i kemiju

Ciljevi:

  • steći znanja i sposobnosti potrebnih za polaganje stručnog ispita
  • upoznati kriterije za vrednovanja pisanoga rada te uočiti najčešće jezične, sadržajne i kompozicijske pogreške u pisanim radovima pristupnika na stručnom ispitu
  • steći znanja o elementima kvalitetne pripreme za polaganje praktičnog dijela stručnoga ispita (izvedbe nastavnoga sata) i usmenoga dijela stručnoga ispita
  • dobiti konkretne primjere dobre prakse

Metode i oblici rada: frontalni i individualni oblici rada (interaktivna predavanja i radionice)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: 

Voditelj:

viša savjetnica biologiju i kemiju, Majana Engelbreht, prof. 
telefon: 021/340 984

e-pošta: majana.engelbreht@azoo.hr