Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima stručnim suradnicima, učiteljima i odgojiteljima edukacijsko rehabilitacijskog profila te njihovim mentorima

Mjesto održavanja: Osnovna škola Manuš, Vukovarska 11, Split

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 20. siječnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Luči Lončar, prof.,  Katica Dumanić, prof. i  Dijana Borovina, prof.

Ciljevi: sudionici će

razviti temeljne profesionalne i socijalne  kompetencije potrebne za samostalno provođenje odgojno-obrazovne djelatnosti stručnog suradnika i učitelja u osnovnoj školi

Metode i oblici rada: frontalni rad, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditeljica:

viša savjetnica za stručne suradnike defektologe,Luči Lončar, dipl. defektolog

telefon: 021/340 983

e-pošta: luci.loncar@azoo.hr