Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima pripravnicima hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije i nastavnicima pripravnicima hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije te Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb, Vukovarska 269

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 2. siječnja 2020. http://ettaedu.azoo.hr

Predavač: Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik, AZOO

Ciljevi – sudionici će:

  • definirati sastavnice pisanoga rada na stručnome ispitu
  • uočiti elemente vrednovanja pisanoga rada na stručnome ispitu
  • uočiti poveznice pisanih radova i zadanih sastavnica za oblikovanje pisanoga rada na stručnome ispitu
  • analizirati elemente pisanoga rada
  • definirati metodičke sastavnice u pisanoj pripremi za nastavni sat
  • analizirati i kritički procijeniti sve metodičke i sadržajne sastavnice pisane pripreme za nastavni sat
  • uočiti načine opažanja nastavnoga procesa te svrhu analize i tumačenja nastavnoga procesa sa sustručnjakom tijekom pripravničkoga staža
  • samovrednovati svoje pisane pripreme
  • planirati i programirati svoje aktivnosti tijekom pripravničkoga staža na temelju ponuđene literature
  • uočiti važnost profesionalnog opisa vlastitoga rada

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno

Vrednovanje: obrazaca za vrednovanje voditelja programa

Voditelj:

Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

telefon: 01/2785-018

e-adresa: mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr