Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni     

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima geografije – pripravnicima

Mjesto održavanja: Osnovna škola Lovre pl. Matačića, Laurenčićeva 1, Zagreb

Broj polaznika: 20

Rok prijave: Obvezna online prijava do 8. siječnja 2019. na adresu  http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Ružica Vuk, doc., prof., Tanja Konforta, Vesna Milić, dipl. geograf

Ciljevi: učitelji/nastavnici će moći:

  • primijeniti spoznaje matične znanosti, generičke i metodičke vještine u interpretaciji zadane teme u pisanom radu na stručnom ispitu;
  • primijeniti strategije planiranja poučavanja usmjerene na poticanje procesa učenja i razvoja poglavito metodičke, komunikacijske i socijalne kompetencije
  • primijeniti strategije pamćenja u poučavanju geografije
  • primijeniti jezična pravila pisanja u izradi pisanoga rada na stručnome ispitu

Oblici rada: predavanja, radionice; samostalni, skupni i  rad u paru 

Vrednovanje: online upitnik za vrednovanje programa

Voditelj:

Vesna Milić, dipl. geograf

viša savjetnica za geografiju

Agencija za odgoj i obrazovanje

Telefon: 01 27 85 074

E-adresa: vesna.milic@azoo.hr