Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita učitelja razredne nastave (2)

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave – pripravnicima iz Ličko-senjske županije, njihovim mentorima i mentorima za polaganje stručnog ispita

Mjesto održavanja: OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna online prijava od 15. veljače 2019. do 14. ožujka 2019. na adresi:  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Igor Rukljač, viši savjetnik, Branka Smolković Cerovski, mag. prim. educ.

Ciljevi:

  • upoznati se s ciljem stažiranja i provedbom pripravničkog programa
  • upoznati tijek polaganja stručnoga ispita
  • steći kompetencije za pravilno vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije
  • unaprijediti kompetencije vrednovanja učeničkih postignuća
  • razumjeti temeljne sastavnice Nastavnog plana i programa za osnovnu školu

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, frontalni i individualni

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Vesna Orešković, vanjska suradnica za razrednu nastavu

Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka

Telefon: 099 5132979

E-mail: vesna.oreskovic@azoo.hr