Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita učitelja razredne nastave (1)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima pripravnicima razredne nastave Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije

Mjesto održavanja: OŠ Kajzerica, Žarka Dolinara 9, Zagreb

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://ettaedu.azoo.hr  od 7. siječnja 2020.

Predavači: Igor Rukljač, viši savjetnik AZOO, Branka Smolković Cerovski, mag. prim. educ., ravnateljica Škole, Andrea Bosanac, prof., učiteljica hrvatskoga jezika, učiteljice mentorice iz OŠ Kajzerice: Ines Smolčić, Suzana Santini, Jasminka Viher, Silvija Jurković, Ines Sakač i Marina Hranilović Hadžić.

Ciljevi: 

Pripravnici će:

  • planirati ostvarivanje programa pripravničkog staža,
  • opisati sadržaj i tijek stručnoga ispita,
  • raspraviti o strukturi i sadržaju pisanog rada sa stručnopedagoškog stajališta,
  • analizirati pripremanje i izvođenje nastave usmjerene na učenika,
  • raspraviti o strateškim dokumentima važnima za rad učitelja u školi.

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, skupni rad i prikazi primjera dobre prakse.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelj: Igor Rukljač, mag. prim. educ., viši savjetnik za razrednu nastavu

Agencija za odgoj i obrazovanje

Telefon: 01 2785 064

E-mail: igor.rukljac@azoo.hr