Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita učitelja razredne nastave (1)

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave – pripravnicima iz Ličko-senjske  županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Lički Osik

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna online prijava od 15. prosinca 2018. do 9. siječnja 2019. na adresi:  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Vesna Orešković,dipl. učiteljica, Ivica Radošević,dipl. učitelj, Renata Milković Domazet, prof., Vlatka Galac, dipl. učiteljica

Ciljevi:

  • upoznati se s ciljem stažiranja i provedbom pripravničkog programa
  • upoznati tijek polaganja stručnoga ispita
  • uočiti strukturu i sadržaj pisanog rada
  • ojačati znanja potrebna za pisanje pripreme i izvođenje nastavne jedinice
  • upoznati tijek usmenoga dijela stručnoga ispita

Oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Vesna Orešković, vanjska suradnica za razrednu nastavu

Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka

Telefon: 099 5132979

E-mail: vesna.oreskovic@azoo.hr