Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita u umjetničkim školama

Razina i vrsta stručnog skupa: stručno vijeće učitelja i nastavnika glazbenih predmeta Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Namjena: skup je namijenjena pripravnicima i mentorima glazbenih predmeta

Mjesto održavanja: Glazbena škola Josipa Hatzea („nova“) u Splitu, Trg hrvatske bratske zajednice 3

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 15. listopada 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Ivana Šutić, prof., vanjska suradnica za umjetničko područje AZOO-a, Vesna Alebić, prof., ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea, Svjetlana Volarević, prof.

Ciljevi: ukazati na posebnosti polaganja stručnog ispita u umjetničkim školama, prikazati dnevnik stažiranja i pripremu za izvođenje nastavnog sata na stručnom ispitu, dati jezične upute za pisani rad na stručnom ispitu, uputiti kandidate i mentore u polaganje usmenog dijela stručnog ispita

Metode i oblici rada: predavanja, javna rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

vanjska suradnica za umjetničke škole, Ivana Šutić, prof. 
e-pošta: ivana.sutic@azoo.hr