Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita u nastavi povijesti

Razina i vrsta stručnog skupa: međužpanijski, jednodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici pripravnici iz Zadarske,  Šibensko-kninske, Splitsko- dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županiji

Mjesto održavanja: Osnovna škola Split 3, Brune Bušića 6, Split

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 2. siječnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Loranda Miletić, prof., viša savjetnica; prof. dr. sc. Mladenko Domazet; Marija Krstinić, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • upoznati tijek polaganja i specifičnosti stručnoga dijela ispita 
  • samostalno oblikovati pisanu pripremu za nastavni sat s posebnim osvrtom na formuliranje ciljeva i odgojno-obrazovnih ishoda učenika
  • osposobiti se za povezivanje historijskog i didaktičko-metodičkog teorijskog znanja s praktičnim radom u školi

Metode i oblici rada: plenarno izlaganje i radionice (strategije suradničkog učenja)

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

viša savjetnica za povijest Loranda Miletić, prof.

telefon: 023/254 191

e-pošta: loranda.miletic@azoo.hr